لینک شکسته چیست و چطور باید آن را پیدا و رفع کرد ؟

لینک شکسته یا Broken link چیست و چگونه می توان لینک های شکسته سایت را … ادامه خواندن لینک شکسته چیست و چطور باید آن را پیدا و رفع کرد ؟